110X74 RESİN RİBON

Barkodlar

  • Barkod: 44175306

Ürün Detaylı Açıklaması

110×74 boyutundaki bir "resin ribbon," termal transfer baskı teknolojisi için kullanılan bir mürekkep bandıdır. Bu tür bantlar genellikle barkod yazıcıları ve etiket yazıcıları gibi termal transfer yazıcılarında kullanılır. Termal transfer baskı, bir ısı kaynağı ve bir mürekkep bant kullanarak kalıcı bir baskı oluşturan bir tekniktir.

 

  1. Boyut: "110×74" ifadesi, mürekkep bandının genişliği ve uzunluğunu belirtir. Bu durumda, bant 110 mm genişliğinde ve 74 m uzunluğundadır. Bu ölçüler, baskı yapılacak etiket veya belgenin büyüklüğüne ve yazıcıya bağlı olarak değişebilir.

  2. Resin Ribbon: "Resin ribbon" terimi, mürekkep bantının mürekkep türünü belirtir. Resin mürekkepler, genellikle dayanıklı, suya dayanıklı ve kimyasallara karşı dirençli baskılar için kullanılır. Bu tür baskılar genellikle endüstriyel ortamlarda, özellikle ürün etiketleme veya barkod etiketleme uygulamalarında kullanılır.

Bu tür bir "resin ribbon," özellikle kalıcı ve dayanıklı baskılar elde etmek isteyen endüstriyel veya ticari uygulamalarda kullanılabilir. Etiketlerin uzun süreli dayanıklılığını ve okunabilirliğini sağlamak için resin mürekkepler sıklıkla tercih edilir.